Сотрудники МБОУ ДО "ВГ ДДТ"

Основные

ФИО

Долж

Образование, документ об образовании

Категория

1

2

3

4

Аксенов С.А.

пед.

ТОВВМУ, Д-ЖВ №081882 от 20.06.80

 

Албутов И.В.

пед.

ВГУЭС, Д-ВСБ № 0136055 от 02.07.2003

 

Андреева Е.А.

пед

ср. спец. Алт. культпросвет уч., Д-Э № 69087 от 23.04.75

I Пр. 1-ат от 25.01.17

 

кон

 

 

Бабурина Л.Л.

пед

ДВГУ, Д-ЛВ № 211503 от 11.06.85

В. Пр.76-ат от 11.10.12

Бантиков В.А.

пед

КВВМПУ, ЗВ №005075 от 21.06.80

 

Барнашева Т.Н.

пед

ВГУЭС, Д-АВС № 0347150 от 23.06.98

В. Пр. 7-ат от 20.03.15

Батуев Д.В.

пед

УГПИ, Д-ЦВ № 013179 от 30.06.1993

 

Береснев О.П.

пед

ср. спец., ТУ-6, Д №4485 от 05.07.88

I Пр. 79-ат от 16.12.13

Бродт А.А.

пед

Алт. полит. инст., Д-Ю-583331 от 22.06.73

 

Будаева И.Б.

пед

ср. спец., Вл. муз. уч., Д-ГТ №526919 от 26.06.81

I Пр. 31-ат от 14.06.13

Вазеров В.А.

з/от

пр. обр., ср. спец, Вл. стр. техн., Д №314242 от 23.06.84

 

 

пед

 

В Пр. 23-ат от 20.10.15

Вазерова А.К.

пед

ДВГУ, Д-Г-1 №937356 от 20.06.78

В

 

мет

 

 

Гавриленко Е.И.

мет

ВГУЭС, Д-ОКС № 04519 от 10.06.13

I Пр. № 14-ат от 25.05.16

 

пед

 

 

Геращенко Г.В.

пед

ДВТИ Д-ВСГ №321450 от 10.06.80

В, Пр. 16-ат от 20.05.15

Горбунов И.С.

пед

ВГУЭС, Д 102504 0001333 от 20.07.2016

 

Горбунова Ю.Н.

худ. р

С-Пет. Гум. Ун. Проф. Д-ВСА № 0241554 от 30.05.05

В Пр. 8-ат от 24.03.16

 

пед

 

 

Гребенникова Е.Н.

пед

ДВПИ, Д-ФВ №493257 от 27.06.91

В Пр. 14-ат от 25.05.16

Грицкова Л.П.

кон

Ю-Сах. ср. спец. муз. уч., Д №987123 от 30.06.71

В Пр. 8-ат от 24.03.16

Гудименко О.В.

пед

ДВПИ, д-Ш № 979793 от 23.06.69

В Пр. 2-ат от 14.01.13

Гуляев В.В.

пед

ср.спец., ст. техн., Д-Э №441169 от 21.06.75

В

Денисюк С.А.

пед

ср. спец. Сухум. КПУ, Д-ЕТ № 619333 от 02.07.88

I Пр. 16-ат от 20.05.15

Джунковская М.И.

пед

проф. Лицей г. Влад., Д-А № 34538 от 27.06.2003

 

Долматова Е.Н.

мет

Кол. № 1 ДВГУ, Д-Е № 317461 от 15.06.09, студ.С-Пет. Гум. Ун. Проф. 2 курс

 

 

реж

 

 

 

пед

 

 

Дружинина А.А.

зам. дир. по УВР

 

Евдокимов Д.С.

пед

ДВГУ, Д-ВСГ № 4484397 от 03.06.10

 

Егиазарян М.Г.

пед

Ерев. инст. театра и кино, Д-АВ 094097 от 01.06.11

 

Емелина Т.Б.

мет

ДВГУ, Д-ЭВ № 303676 от 16. 06. 95

 

Железная Г.В.

мет

ДВГУ, Д-ЕВ № 200347 от 28.06.79

 

Жигула Л.Д.

пед

ДВГУ, Д-я №614377 от 27.06.74

В, Пр. 16-ат от 20.05.15

Заикин С.М.

пед

СВПУЭПО Д-ДВ КС №017875

 

Иванова Т.П.

мет

Усс. пед. ин. Д-ЗВ №474170 от 05.82

В Пр. 1-ат от 25.01.17

 

пед

 

 

Ивантей А.В.

пед

ДВГУ, Д-УВ № 024325 от 03.06.92

 

Иванченко А.Ф.

кон

ср. спец. Прим. культпросветуч., Д-ЖТ 248155 от1983г.

 

Ильяшенко А.М.

пед

Влад. муз. уч., Д-Э №828180 от 25.06.76

В, пр. № 13-ат от 17.04.15

 

кон

 

В, пр. № 13-ат от 17.04.15

Казимирова А.В.

з/от

ДВФУ, Д-ВСГ №5418743 от 02.06.11

 

 

пед

 

В Пр. 27-ат от 19.05.14

Карачун Е.Ю.

п-орг.

ДВГУ, Д-ДВС №0352833 от 26.05.04

 

Касьянова Т.Ф.

пед

ДВПИИ Д-ЖВ №366801 от 06.06.80

В Пр. 2-ат от 22.01.16

Ким С.И.

пед

Прим. краевое уч. культуры Д-25 БА 0000076

I Пр. 30-ат от 30.05.14

Киселева Г.Р.

рсп

Усс. гос. пед. ин., Д-ЗВ №474171 от 1982г

 

 

пед

Засл. уч. РФ с 1998г.

В Пр. 49-ат от 18.12.14

Клименко М.О.

пед

ДВГИИ, студентка 1 курса, справка № 24 от 16.03.16

 

Книжников А.В.

пед.

Влад. Судостр. Техн., Д-РТ №6226966 от 21.12.93

В Пр. 23-ат от 20.10.15

Ковалева Л.А.

з/от

Усс. пед. ин.Д-БВ №0296951 от 23.05.2000

 

 

пед

 

В

Коваленко Н.Н.

пед

С-Пет. Гум. Ун. Проф. Д-ЦВ № 240370 от 09.04.1992

 

Козенко Г.В.

пед

ср. спец, Влад.муз.уч., Д-ЖТ№545818 от 30.06.84

В Пр. 7-ат от 20.03.15

Колмакова Ю.Ю.

пед

ВСГАКИ БВС-0635071 от 06.04.99

В Пр. 30-ат от 30.05.14

Колягина А.Е.

пед.

ДГАИ, Д-102524 0297134 от 16.06.14

I, Пр. 17-ат от 24.06.15

Комиссаров В.А.

пед

Каз. высш. авиац. инст., Д-4 №514948 от 1968г.

В Пр. 1-ат от 25.01.17

Косенко О.В.

пед

ср. спец. Вл. худ. уч. Д-ВТ №659399 от 29.06.79

В Пр. 13-ат от 18.03.13

Костин С.В.

рсп

ВГМУ Д-ИВС-0196880 от 20.06.04

 

 

пед

 

В Пр. 2-ат от 14.01.13

Кравец В.В.

пед

ДВИИ, Д-Ц № 206537 от 1967г.

В Пр. 95-ат от 17.12.12

Краснова Е.А.

пед

ДВГАИ, 102524 0297081 от 23.06.14

 

Кумейко В.В.

пед

ДВГУ, Д-ВВС № 0052166 от 06.96 Канд. биол. наук

 

Курака Т.А.

пед

ср. спец. Влад. муз. уч., Д-ЕГ№347836 от 30.03.85

В Пр. 11-ат от 26.04.16

Курбаков И.С.

пед.

ВГУЭС, Д-102524 0610489 от 10.06.14

 

 

Курило Т.Ю.

кон

ср. спец. ВПУ, Д-ДТ №549038 от 28.06.82

В Пр 54-ат от 16.10.13

 

пед

 

В Пр 54-ат от 16.10.13

Кучина Г.А.

пед

Новосиб. Гос. пед. универ. ДВС-1535867 от 08.12.01

В Пр 12-ат от 19.02.13

Лещенко О.А.

мет

Шуйск. пед. инст., Д-МВ №354059 от 02.07.85

 

 

з/биб

 

 

Лифанова Н.Г.

пед

ДВИИ, Д№ 891042 от 26.06.74 Засл. раб. кул. РФ от1996

В Пр. 49-ат от 18.12.14

Мальцева Е.В.

пед

ДВГУ, Д-ДВС №0471245 от 14.06.01

В Пр. 7-ат от 20.03.15

Матузкова А.П.

пед

 

 

Мирошниченко Л.Л.

пед

Усс. гос. пед. ин., А-I № 392636 от 03.07.74

В Пр. 17-ат от 24.06.15

Митюрева Е.В.

пед

ДВГУ, Д-ДВС № 0471152 от 26.06.02

 

Михайленко Л.Г.

пед

Высш.С-П гуман.Универ проф. Д-БВС0512813 от27.05.00

I Пр. 26-ат от 25.11.15

Михайлова Р.А.

пед

студентка 4 курса Высш.С-П гуман.Универ проф

 

Молдованова Г.П.

пед

Ту-28

 

Никитченко Т.В.

з/от

Хаб. гос. инст. культуры, Д-ИВ №595378 от 21.05.85

 

 

пед

 

В Пр. 13-ат от 18.03.2013

Никитченко С.А.

пед

Хаб. гос. мед. ин-т, Д-МВ № 209788 от 28.06.85

 

Николаева С.С.

з/от

ДВГУ, Д-МВ №543796 от 1980г.

 

 

пед

 

В Пр. 41-ат от 30.06.14

Норина С.В.

пед

ДВПИ, Д-ПВ № 145908 от 25.06.87

В Пр 16-ат от 20.05.15

Огородова Л.И.

пед

ср. спец. Вл. морск. уч,, Д-ЕТ №046789 от18.02.87

В пр. № 13-ат от 17.04.15

Олесова Т.О.

мет

Ирк. Политех. Инст. Д-НВ №522931 от 04.06.83

 

 

пед

 

 

Осипов И.А.

пед

Калин. высш. инжен. уч. инж. Войск, Д-НВ № 769637 от 22.06.87

 

Павленко С.В.

пед

Хаб. инст. культ., Д-ЖВ №81541 от 1981

В

Павличенко Т.А.

пед

ДВГУ, ВСА № 0346395 от 29.06.2007

I Пр. № 13-ат от 18.03.13

Павлюк Г.И.

пед

ДВИИ, Д-АВС №0079550 от 1998г.

В Пр.76-ат от 11.10.12

Пак В.Э.

пед

ДВФУ, Д-102506 0002253 от 11.07.16

 

Пахомов В.В.

пед

Пед. кол. г. Оренбурга, Д-56 СПА 0000331 от 14.06.12

 

Петрова Е.А.

пед

ДВГУ, Д-ВСА № 0655026 от 03.06.2010

 

Пискунова О.П.

пед

Хаб. ИИиК, Д-А № 644032 от 04.03.76г

В Пр. 49-ат от 18.12.14

Подрезов Ю.Б.

пед

ОВИМУ, Д-Г1 №067192 от 26.02.77

 

Пономаренко М.В.

пед

Прим. кр. уч. культ., 25 СПА 0000810 от 28.06.2011

 

Попова Т.А.

мет

Кург. пед. инст., Д-КВ №348777 от 04.08.81

 

 

пед

 

В Пр 27-ат от 12.03.12

Попова М.А.

пед

ВГУЭС, Д- 102524 0770958 от 15.07.14

I Пр. 16-ат от 20.05.15

Потопяк А.В.

пед

ДВПИ, МВ № 611526 от 09.07.85

 

 

мет

 

 

Пустовалова М.И.

пед

студентка 1 курса Пр. кр. кол. культ., справка от 17.08.16

 

Рабаева Р.И.

пед

Ср.спец., Прим.Культпр. уч., Д-РТ №681831 от 24.06.92

В Пр. 8-ат от 24.03.16

 

реж.

 

 

 

Разоренова Т.А.

пед

Ср. спец., Вл. Муз. уч. Д-Щ №970670 от 30.06.71

В Пр. 26-ат от 25.11.15

 

кон

 

В Пр. 26-ат от 25.11.15

Рыжова К.С.

пед

ДВФУ, Д-№ 64512 от 24.06.2013

 

Слесарская Н.С.

пед

ДВФУ, Д-№ 102507 003327 от 01.07.14

I Пр. 16-ат от 20.05.15

Слесарская А.Е.

пед

ВГУЭС, Д-102524 0770960 от 15.07.14

I Пр. 16-ат от 20.05.15

Соловьева О.В.

дир.

 

 

Старостина Е.М.

мет.

Белор. гос. унив., Д-В-1 № 076602 от 21.06.1980

 

Степанец В.Л.

пед

ДВГТУ, Д -ЭВ №303484 от 11.06.75

В Пр. 49-ат от 18.12.14

Стукалова Г.К.

мет

ДВГУ, Д-МВ № 211504 от 13.06.84

В Пр. 76-ат от 11.10.12

Терентьева О.Ф.

пед

Влад. худ. уч-ще, Д-ПТ № 541089 от 01.07.91

 

 

мет

 

 

Тищенко П.В.

пед

КГОУ СПО "Камч. колледж иск.", Д41 БА 0003786 от 11.06.10

I Пр. № 1617 от 19.12.13

Топтун В.Н.

пед

ДВГАЭУ, Д-ВСВ №0464519 от 17.06.04

В Пр. 480-а от 22.04.09

Трухно В.Т.

рсп

ТОВВМУ, Д-ЗВ №037792 от 25.06.82

 

 

пед

 

В пр. № 13-ат от 17.04.15

Тюрин В.Ю.

пед

ДВПИ, Д-МВ №612358 от 1986г. Засл. раб. кул. РФ с1996

В Пр. 49-ат от 18.12.14

Федорова Н.А.

пед

ХГИИиК Д -ВСВ №0695898 от 15.06.05

I Пр. 8-ат от 24.03.16

 

бал

 

 

Фирсова Н.И.

пед

ср. спец. Пед. училище №2 Д-СБ №1107837 от 09.06.01

I Пр. 8-ат от 24.03.16

 

мет

 

 

Халютина И.П.

пед

ДВГУ, Д-КВ № 400726 от 11.06.84

В Пр. 7-ат от 20.03.15

Харлан А.А.

з/от

ВГУЭС, Д-102504 0002245 от 28.06.16

 

Целых Ж.А.

пед

ДВТИ, Д-НВ №298192 от 1987

В Пр. 69-ат от 31.10.13

Циммерман С.И.

мет.

ДВФУ, Д-ВСГ № 3417703

 

Цыплюк О.С.

пед

Прим. Кр. Уч.культ. Д-25СПА 0002322 от 26.06.12

I Пр. 8-ат от 24.03.16

Чан Г.М.

пед

ДВГУ, Д-Г-1 № 338047 от 06.19.79

В Пр. 10-ат от 24.02.14

Шахназарова Т.А.

пед

КГИИ, Д-ПВ №409067 от 16.06.87

В Пр. 27-ат от 19.05.14

 

бал

 

 

Широкова Ю.А.

пед

ВМРК, Д-

 

Штыкина Н.Г.

пед

Высш. проф. шк. культ., Д-КВ №266346 от 1987г.

В пр. 30-ат от 25.12.15

Штыкин В.И.

пед

Хаб. Инст. Культ. Д Г-1 №512736 от 19.06.78

В пр. 03-ат от 11.02.15

 

кон

 

I Пр. № 26-ат от 25.11.15

Шумилова И.П.

кон

Высш. Вл. проф. шк. культ, Д-ТВ №328134 от 1991г.

В Пр. 35-ат от 11.07.13

 

бал

 

 

Щеглеватых Т.Н.

пед

УГПИ, Д-ЭВ № 099334 от 26.06.97

В Пр. 27-ат от 15.05.13

 

 Совместители

ФИО

Долж

Образование, документ об образовании

Категория

2

3

4

5

Берзенова Г.Г.

пед

ДВИИ Д-Щ №729521 от 11.06.73

В Пр. 253 от 25.10.2013

Гантимурова Л.М.

пед

Челяб.гос.ин. Физ. Д-ЗВ №307755 от 27.06.81

В Пр. 2-ат от 22.01.16

Голуб А.В.

пед

ДВГУ Д-ВСВ № 146565 от 13.06.06

 

Ерукаева Н.В.

пед

ХГИИиК, Д-ДВС 0666696 от 21.04.2000

 

Зайцев Р.М.

пед

ДВФУ, Д 102507 0003140 от 25.06.2014

 

Иванов Е.А.

пед

ДВГИИ, Д-АВС №0571247 от 29.05.2000

 

Кипрюшина Ю.О.

пед

ДВГУ, Д-ВСА 0655025 от 02.06.2010

 

Кобесова Е.Е.

з/биб

ДВГУ, Д-ВСА 0655119 от 24.06.2010

 

 

пед

 

I Пр. 35-ат от 11.07.13

Коваль Г.В.

пед

ДВГУ, Д-АВС № 0156619 от 05.06.98

I Пр. 81-ат от 12.11.12

Корелов А.Н.

пед

ср. проф. тех. уч. Д №692827

 

Краснова Т.А.

пед

ДВГИИ, Д-АВС №057061 от 29.05.99

I Пр. 35-ат от 11.07.13

 

кон

 

 

Львова Ж.А.

пед

Усс. гос. пед. ин., ВСВ 0209783 от 29.06.04

I Пр. 44-ат от 11.05.12

Максимчук О.А.

пед

Хаб. Гос. инст. иск. и культуры, Д-БВС № 0766309 от 21.05.03

В Пр. 16-ат от 20.05.15

Мамровский С.М.

пед

Проф. уч. № 7, Д-Б № 561908 от 28.06.99

 

Масенко Н.В.

пед

ДВГАИ, Д-ДВС 1323757 от 01.06.2001

В Пр. 158 от 21.12.11

Миненок В.П.

пед

ДВПИИ, Д-Я № 705777 от 07.06.80

В Пр. 95-ат от29.11.12

Морозенко Е.А.

пед

ДВФУ,

 

Мышакина А.Н.

пед

ср. спец. Вл. морск. коллед, Д-УТ №361195 от 27.06.95

В пр. 03-ат от 11.02.15

Огнева З.В.

пед

ДВФУ, Д 102506 0009473 от 07.07.15

 

Радченко Е.В.

пед

ДВГТУ, Д-ЦВ № 451146 от 21.06.95

 

Салманов В.А.

пед

Прим. полит. колледж, Д-90 СПА 0026747 от 26.03.16

I Пр. 1-ат от 25.01.17

Сидоров Ю.М.

кон

Влад. Муз. Уч. Д-ЕТ № 347877 от 30.06.1984

 

Ситников Е.А.

пед

Влад. гидрометеор. кол., Д 112504 0000221 от 07.05.14

 

Сердюк У.И.

пед.

ДВФУ, Д-КЕ № 720988 от 11.06.2012

 

Соколовский А.Я.

пед

ДВГУ, Д-Э №569460 от 06.72. Канд. филол. наук

I Пр. 79-ат от 16.12.13

Спивак С.Е.

пед

Новосиб. Пед. Универ. Д-ВСГ № 0409995 от

 

Сяркина П.А.

пед

ХГИИиК, Д-ВСГ 3192938 от 02.02.2009

 

Шандрук Т.В.

пед

ДВГУ Д-ВСА № 0068286 от 23.06.04

 

Шмонин И.В.

пед

Ю-С. пед. инст., Д-ЭВ №403846 от 17.05.95

 

Шпак Л.Ю.

кон

Влад. Муз. Уч. Д-Э № 828175 от 25.06.76

В Пр 7 от 13.01.14

 

 *Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников.
Перепечатка материала возможна только при наличии активной ссылки на источник.

.